Quản lý khách hàng bằng Excel là một trong những cách lưu trữ data khách hàng thông dụng bởi mức độ tiện dụng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, Excel cũng tồn tại những nhược điểm trong việc sử dụng công cụ này để Quản lý dữ liệu...
Sử dụng công nghệ số thay thế các tác vụ thủ công đang là xu hướng tại nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là xu hướng ứng dụng công nghệ trong công tác tính lương nhằm cắt giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc....