Bảng giá giải pháp LigoERP Business

Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp hợp nhất hiện đại
Gói Basic

269.000đ/user/tháng

3.228.000đ /user/năm

 • Phiên bản web app, mobile app
 • Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
 • Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát
 • Mở rộng phát triển tính năng mới
 • Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API
 • Đào tạo từ xa miễn phí: 03 buổi(2h)
 • Đào tạo, chuyển giao tại chỗ: 02 buổi(3h)
 • Cấu hình Cloud Sever tiêu chuẩn: CPU: 4 core | RAM:8Gb | SSD: 50Gb
 • Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng
 • Phân tích. lập kế hoạch mua hàng
 • Mua hàng thông thường
 • Trả hàng mua
 • Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng
 • Bán hàng dự án (VIP)
 • POS bán lẻ
 • Bán hàng thông thường
 • Cho thuê, mượn hàng hóa
 • Quản lý Serial, lot date
 • Quản lý bảo hành bằng mã QRcode
 • Thiết lập doanh số nhân viên
 • Quản lý doanh số nhân viên
 • Báo cáo, phân tích bán hàng
 • Quản lý giao, nhận hàng
 • Quản lý tuyến giao hàng
 • Quản lý định mức tồn
 • Hồ sơ kiểm kho tự động
 • Tính giá thành xuất kho
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Lịch sử, phân tích biến động mua hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Cơ hội bán hàng
 • Email Marketing
 • Thiết lập, quản lý bản đồ khách hàng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Quản lý ca, công, tính lương
 • Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud
 • Chấm công mobile
 • Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên
 • Quản lý quỹ, ngân hàng
 • Quản lý công nợ thông minh
 • Ứng, quản lý ứng
 • Đánh giá chỉ số tài chính: ROA, ROS…
 • Xây dựng báo cáo động đa chiều
 • Quản lý tài sản
 • Điều chuyển, phân bổ
 • Tính khấu hao
 • Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200
 • Phân bổ, kết chuyển
 • Báo cáo tài chính
 • Nghiệp vụ kế toán khác
 • Quản lý hành chính nội bộ
 • Quản lý công việc, dự án
 • Quản lý tài liệu
 • Màn hình monitoring
 • Note: ghi chú nhanh

Gói Pro

339.000đ/user/tháng

4.068.000đ /user/năm
 • Phiên bản web app, mobile app
 • Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
 • Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát
 • Mở rộng phát triển tính năng mới
 • Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API
 • Đào tạo từ xa miễn phí: 05 buổi(2h)
 • Đào tạo, chuyển giao tại chỗ: 04 buổi(3h)
 • Cấu hình Cloud Sever tiêu chuẩn: CPU: 8 core | RAM: 16Gb | SSD: 80Gb
 • Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng
 • Phân tích. lập kế hoạch mua hàng
 • Mua hàng thông thường
 • Trả hàng mua
 • Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng
 • Bán hàng dự án (VIP)
 • POS bán lẻ
 • Bán hàng thông thường
 • Cho thuê, mượn hàng hóa
 • Quản lý Serial, lot date
 • Quản lý bảo hành bằng mã QRcode
 • Thiết lập doanh số nhân viên
 • Quản lý doanh số nhân viên
 • Báo cáo, phân tích bán hàng
 • Quản lý giao, nhận hàng
 • Quản lý tuyến giao hàng
 • Quản lý định mức tồn
 • Hồ sơ kiểm kho tự động
 • Tính giá thành xuất kho
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Lịch sử, phân tích biến động mua hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Cơ hội bán hàng
 • Email Marketing
 • Thiết lập, quản lý bản đồ khách hàng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Quản lý ca, công, tính lương
 • Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud
 • Chấm công mobile
 • Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên
 • Quản lý quỹ, ngân hàng
 • Quản lý công nợ thông minh
 • Ứng, quản lý ứng
 • Đánh giá chỉ số tài chính: ROA, ROS…
 • Xây dựng báo cáo động đa chiều
 • Quản lý tài sản
 • Điều chuyển, phân bổ
 • Tính khấu hao
 • Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200
 • Phân bổ, kết chuyển
 • Báo cáo tài chính
 • Nghiệp vụ kế toán khác
 • Quản lý hành chính nội bộ
 • Quản lý công việc, dự án
 • Quản lý tài liệu
 • Màn hình monitoring
 • Note: ghi chú nhanh
Gói EnterPrise

Tùy chọn

Theo yêu cầu
 • Phiên bản web app, mobile app
 • Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
 • Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát
 • Mở rộng phát triển tính năng mới
 • Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API
 • Đào tạo từ xa miễn phí: Tùy chọn
 • Đào tạo, chuyển giao tại chỗ: Tùy chọn
 • Cấu hình Cloud Sever nâng cao: Tùy chọn theo nhu cầu.
 • Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng
 • Phân tích. lập kế hoạch mua hàng
 • Mua hàng thông thường
 • Trả hàng mua
 • Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng
 • Bán hàng dự án (VIP)
 • POS bán lẻ
 • Bán hàng thông thường
 • Cho thuê, mượn hàng hóa
 • Quản lý Serial, lot date
 • Quản lý bảo hành bằng mã QRcode
 • Thiết lập doanh số nhân viên
 • Quản lý doanh số nhân viên
 • Báo cáo, phân tích bán hàng
 • Quản lý giao, nhận hàng
 • Quản lý tuyến giao hàng
 • Quản lý định mức tồn
 • Hồ sơ kiểm kho tự động
 • Tính giá thành xuất kho
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Lịch sử, phân tích biến động mua hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Cơ hội bán hàng
 • Email Marketing
 • Thiết lập, quản lý bản đồ khách hàng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Quản lý ca, công, tính lương
 • Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud
 • Chấm công mobile
 • Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên
 • Quản lý quỹ, ngân hàng
 • Quản lý công nợ thông minh
 • Ứng, quản lý ứng
 • Đánh giá chỉ số tài chính: ROA, ROS…
 • Xây dựng báo cáo động đa chiều
 • Quản lý tài sản
 • Điều chuyển, phân bổ
 • Tính khấu hao
 • Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200
 • Phân bổ, kết chuyển
 • Báo cáo tài chính
 • Nghiệp vụ kế toán khác
 • Quản lý hành chính nội bộ
 • Quản lý công việc, dự án
 • Quản lý tài liệu
 • Màn hình monitoring
 • Note: ghi chú nhanh

Câu hỏi thường gặp

Tất cả sản phẩm đều có App trên App Store và CH Play. Tuy nhiên những tính năng phù hợp và hay dùng sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Bạn có thể dùng thử để trải nghiệm các tính năng của các sản phẩm

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn tốt nhất để phù hợp với công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Được! Hệ thống của chúng tôi được phát triển trên Core (lõi) của hệ thống LigoERP nên bản chất là cùng 1 hệ thống.

Được. Chúng chúng tôi có thể triển khai đồng thời 2 sản phẩm trên cùng một hệ thống và tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm LigoMED, LigoERP có thể được phát triển mở rộng các tính năng đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp (gói Enterprise).