Bảng giá LigoMED

Hệ thống ERP cho lĩnh vực kinh doanh Dược, Thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam

Basic
299.000Đ user/tháng
3.588.000Đ user/năm
Đăng ký ngay
CÔNG NGHỆ, TÍNH NĂNG CHUNG
Phiên bản web app, mobile app

Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN

Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát

Mở rộng, phát triển tính năng mới

Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API

Đào tạo từ xa miễn phí: 03 buổi(2h)

Đào tạo, chuyển giao tại chỗ: 02 buổi(3h)

CPU: 4 core | RAM:8Gb | SSD: 50GB

Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng

MUA HÀNG
Phân tích lập kế hoạch mua hàng

Mua hàng thông thường

Trả hàng mua

Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng

BÁN HÀNG
Bán hàng dự án (VIP)

POS bán lẻ

Bán hàng thông thường

Cho thuê, mượn hàng hóa

Quản lý Serial, lot date

Quản lý bảo hành bằng mã Qrcode

Thiết lập doanh số nhân viên

Quản lý doanh số nhân viên

Báo cáo, phân tích bán hàng

KHO HÀNG & LOGICSTIC
Quản lý giao, nhận hàng

Quản lý tuyến giao hàng

Quản lý định mức tồn

Hồ sơ kiểm kho tự động

Tính giá thành xuất kho

KHÁCH HÀNG & MARKETING
Quản lý thông tin khách hàng

Lịch sử, phân tích biến động mua hàng

Chăm sóc khách hàng

Cơ hội bán hàng

Email marketing

Thiết lập quản lý, bản đồ khách hàng

NHÂN SỰ
Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý ca, công, tính lương

Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud

Chấm công mobile

Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên

TÀI CHÍNH
Quản lý quỹ, ngân hàng

Quản lý công nợ thông minh

Ứng, quản lý ứng

Đánh giá chỉ số tài chính

Xây dựng báo cáo động đa chiều

TÀI SẢN
Quản lý tài sản

Điều chuyển, phân bổ

Tính khấu hao

KẾ TOÁN
Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200

Phân bổ, kết chuyển

Báo cáo tài chính

Nghiệp vụ kế toán khác

CHỨC NĂNG NÂNG CAO
Quản lý hành chính nội bộ

Quản lý công việc, dự án

Quản lý tài liệu

Quản lý ký gửi

TIỆN ÍCH
Màn hình monitoring

Note: ghi chú nhanh

Pro
349.000Đ user/tháng
4.188.000Đ user/năm
Đăng ký ngay
CÔNG NGHỆ, TÍNH NĂNG CHUNG
Phiên bản web app, mobile app

Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN

Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát

Mở rộng, phát triển tính năng mới

Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API

Đào tạo từ xa miễn phí: 05 buổi(2h)

Đào tạo, chuyển giao tại chỗ: 03 buổi(3h)

CPU: 8 core | RAM: 16Gb | SSD: 80Gb

Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng

MUA HÀNG
Phân tích lập kế hoạch mua hàng

Mua hàng thông thường

Trả hàng mua

Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng

BÁN HÀNG
Bán hàng dự án (VIP)

POS bán lẻ

Bán hàng thông thường

Cho thuê, mượn hàng hóa

Quản lý Serial, lot date

Quản lý bảo hành bằng mã Qrcode

Thiết lập doanh số nhân viên

Quản lý doanh số nhân viên

Báo cáo, phân tích bán hàng

KHO HÀNG & LOGICSTIC
Quản lý giao, nhận hàng

Quản lý tuyến giao hàng

Quản lý định mức tồn

Hồ sơ kiểm kho tự động

Tính giá thành xuất kho

KHÁCH HÀNG & MARKETING
Quản lý thông tin khách hàng

Lịch sử, phân tích biến động mua hàng

Chăm sóc khách hàng

Cơ hội bán hàng

Email marketing

Thiết lập quản lý, bản đồ khách hàng

NHÂN SỰ
Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý ca, công, tính lương

Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud

Chấm công mobile

Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên

TÀI CHÍNH
Quản lý quỹ, ngân hàng

Quản lý công nợ thông minh

Ứng, quản lý ứng

Đánh giá chỉ số tài chính

Xây dựng báo cáo động đa chiều

TÀI SẢN
Quản lý tài sản

Điều chuyển, phân bổ

Tính khấu hao

KẾ TOÁN
Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200

Phân bổ, kết chuyển

Báo cáo tài chính

Nghiệp vụ kế toán khác

TÍNH NĂNG NÂNG CAO
Quản lý hành chính nội bộ

Quản lý công việc, dự án

Quản lý tài liệu

Quản lý ký gửi

TIỆN ÍCH
Màn hình monitoring

Note: ghi chú nhanh

EnterPrise
Tùy chọn
Theo yêu cầu
Đăng ký ngay
CÔNG NGHỆ, TÍNH NĂNG CHUNG
Phiên bản web app, mobile app

Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN

Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát

Mở rộng, phát triển tính năng mới

Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API

Đào tạo từ xa miễn phí: Tùy chọn

Đào tạo, chuyển giao tại chỗ: Tùy chọn

Cấu hình Cloud Sever: Tùy chọn

Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng

MUA HÀNG
Phân tích lập kế hoạch mua hàng

Mua hàng thông thường

Trả hàng mua

Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng

BÁN HÀNG
Bán hàng dự án (VIP)

POS bán lẻ

Bán hàng thông thường

Cho thuê, mượn hàng hóa

Quản lý Serial, lot date

Quản lý bảo hành bằng mã Qrcode

Thiết lập doanh số nhân viên

Quản lý doanh số nhân viên

Báo cáo, phân tích bán hàng

KHO HÀNG & LOGICSTIC
Quản lý giao, nhận hàng

Quản lý tuyến giao hàng

Quản lý định mức tồn

Hồ sơ kiểm kho tự động

Tính giá thành xuất kho

KHÁCH HÀNG & MARKETING
Quản lý thông tin khách hàng

Lịch sử, phân tích biến động mua hàng

Chăm sóc khách hàng

Cơ hội bán hàng

Email marketing

Thiết lập quản lý, bản đồ khách hàng

NHÂN SỰ
Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý ca, công, tính lương

Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud

Chấm công mobile

Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên

TÀI CHÍNH
Quản lý quỹ, ngân hàng

Quản lý công nợ thông minh

Ứng, quản lý ứng

Đánh giá chỉ số tài chính

Xây dựng báo cáo động đa chiều

TÀI SẢN
Quản lý tài sản

Điều chuyển, phân bổ

Tính khấu hao

KẾ TOÁN
Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200

Phân bổ, kết chuyển

Báo cáo tài chính

Nghiệp vụ kế toán khác

CHỨC NĂNG NÂNG CAO
Quản lý hành chính nội bộ

Quản lý công việc, dự án

Quản lý tài liệu

Quản lý ký gửi

TIỆN ÍCH
Màn hình monitoring

Note: ghi chú nhanh

Hãy chọn sản phẩm, dịch vụ phụ hợp với bạn
Basic
299.000Đ user/tháng
3.588.000Đ user/năm
Đăng ký ngay
Pro
349.000Đ user/tháng
4.188.000Đ user/năm
Đăng ký ngay
EnterPrise
Tùy chọn
Theo nhu cầu thực tế
Đăng ký ngay
CÔNG NGHỆ, TÍNH NĂNG CHUNG
Phiên bản web app, mobile app
Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
Ứng dụng Chat bảo mật LigoCHAT
( Thay thế Zalo, Whatsapp…)
Kết nối thiết bị IoT an ninh, giám sát
Mở rộng, phát triển tính năng mới
Kết nối, tích hợp hệ thống khác qua API
Đào tạo từ xa miễn phí
03 buổi(2h)
05 buổi(2h)
Tùy chọn khác
Đào tạo, chuyển giao tại chỗ miễn phí
02 buổi(3h)
04 buổi(3h)
Tùy chọn khác
Cấu hình Cloud Sever tiêu chuẩn
CPU: 4 core | RAM:8Gb | SSD: 50Gb
CPU: 8 core | RAM: 16Gb | SSD: 80Gb
Tùy chọn khác
Cài đặt, triển khai trên Sever khách hàng
MUA HÀNG
Phân tích. lập kế hoạch mua hàng
Mua hàng thông thường
Trả hàng mua
Báo cáo thống kê, lịch sử mua hàng
BÁN HÀNG
Bán hàng dự án (VIP)
POS bán lẻ
Bán hàng thông thường
Cho thuê, mượn hàng hóa
Quản lý Serial, lot date
Quản lý bảo hành bằng mã Qrcode
Thiết lập doanh số nhân viên
Quản lý doanh số nhân viên
Báo cáo, phân tích bán hàng
KHO HÀNG & LOGICSTIC
Quản lý giao, nhận hàng
Quản lý tuyến giao hàng
Quản lý định mức tồn
Hồ sơ kiểm kho tự động
Tính giá thành xuất kho
KHÁCH HÀNG & MARKETING
Quản lý thông tin khách hàng
Lịch sử, phân tích biến động mua hàng
Chăm sóc khách hàng
Cơ hội bán hàng
Email marketing
Thiết lập, quản lý bản đồ khách hàng
NHÂN SỰ
Quản lý hồ sơ nhân viên
Quản lý ca, công, tính lương
Chấm công vân tay ứng dụng IoT, Cloud
Chấm công mobile
Giám sát lịch sử di chuyển nhân viên
TÀI CHÍNH
Quản lý quỹ, ngân hàng
Quản lý công nợ thông minh
Ứng, quản lý ứng
Đánh giá chỉ số tài chính: ROA, ROS…
Xây dựng báo cáo động đa chiều
TÀI SẢN
Quản lý tài sản
Điều chuyển, phân bổ
Tính khấu hao
KẾ TOÁN
Quản lý hệ thống tài khoản theo TT200
Phân bổ, kết chuyển
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán khác
CHỨC NĂNG NÂNG CAO
Quản lý hành chính nội bộ
Quản lý công việc, dự án
Quản lý tài liệu
Quản lý ký gửi
TIỆN ÍCH
Màn hình monitoring
Note: ghi chú nhanh
CÙNG DOANH NGHIỆP CHỐNG DỊCH COVID-19
Chính sách giảm giá đặt biệt hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp Y Tế

-10%

Thanh toán 12 tháng
  • Khuyến khích dành cho Doanh nghiệp sử dụng lần đầu
  • Áp dụng theo gói và user mua thêm
  • Giảm giá không áp dụng cho các thiết bị phần cứng và chi phí phụ đi kèm

-15%

Thanh toán 24 tháng
  • Khuyến khích dành cho Doanh nghiệp đã sử dụng hoặc gia hạn
  • Áp dụng theo gói và user mua thêm
  • Giảm giá không áp dụng cho các thiết bị phần cứng và chi phí phụ đi kèm

-20%

Thanh toán 36 tháng
  • Khuyến khích dành cho Doanh nghiệp đã sử dụng hoặc gia hạn
  • Áp dụng theo gói và user mua thêm
  • Giảm giá không áp dụng cho các thiết bị phần cứng và chi phí phụ đi kèm
LigoERP được xây dựng để sẵn sàng mở rộng, tích hợp và phát triển thêm tính năng mới.
Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn !
phí, dịch vụ khác
Chi phí phát sinh hoặc dịch vụ khác
Đào tạo trực tuyến
300.000đ/buổi (2h)
Đào tạo tại chỗ
1.000.000đ/buổi (3h)
Mua thêm bộ nhớ lưu trữ
30.000đ/1Gb/tháng
Bộ điều khiển IoT Ligo-T2
3.500.000đ/cái
Máy chấm công Ligo-T1

2.900.000đ/cái

Sử dụng thêm chức năng khác
Tùy theo
Xây dựng quy trình
Chi phí theo gói
Tích hợp hóa đơn điện tử
Miễn phí
Tích hợp Bảo hiểm XH điện tử
Miễn phí
Giải pháp giám sát an ninh
Chi phí theo gói

Câu hỏi thường gặp

Có phiên bản dùng trên Mobile không ?

Tất cả sản phẩm đều có mobile app trên App Store và CH Play. Tuy nhiên những tính năng phù hợp và hay dùng trên mobile sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Tôi có thể dùng thử không ?

Bạn có thể dùng thử để trải nghiệm các tính năng của các sản phẩm.

Chúng tôi quy mô nhỏ hơn có dùng được không ?

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn tốt nhất để phù hợp với công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Sau này tôi muốn dùng thêm chức năng khác được không ?

Được. Hệ thống của chúng tôi được phát triển trên Core (lõi) của hệ thống LigoERP nên bản chất là cùng 1 hệ thống.

Tôi muốn dùng LigoWORK và LigoHRM được không ?

Được. Chúng chúng tôi có thể triển khai đồng thời 2 sản phẩm trên cùng một hệ thống và tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp.

Tôi muốn phát triển thêm tính năng được không ?

Các sản phẩm LigoMED, LigoERP có thể được phát triển mở rộng các tính năng đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp (gói Enterprise).