Ligosoft – Đồng hành cùng doanh nghiệp

Hệ sinh thái ứng dụng số hóa doanh nghiệp 4.0 dựa trên những công nghệ mới nhất và tinh hoa quản trị hiện đại.

Liên hệ Đăng ký ngay

Hệ sinh thái ứng dụng quản trị doanh nghiệp hợp nhất

Bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi theo chuẩn kế toán quản trị và nhiều tiện ích hiện đại

Hệ sinh thái ứng dụng quản trị doanh nghiệp hợp nhất

Bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi theo chuẩn kế toán quản trị và nhiều tiện ích hiện đại

Sản phẩm chính

Sản phẩm chính

Vì sao chọn chúng tôi ?

LigoERP xây dựng từ 2012, dựa trên học hỏi hệ thống đi trước kết hợp nghiên cứu chuyên sâu các nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp mới và ứng dụng công nghệ mới nhất.

Tin nổi bật