LigoMED Business Hệ thống ERP quản trị doanh nghiệp thiết bị y tế

Được phát triển từ Core hệ thống ERP kết hợp thêm tính năng chuyên sâu cho các Doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị Y tế.

LigoMED Business

Quản lý những vấn đề phức tạp, đặc thù của Y tế

Bán hàng dự án

Bán hàng theo dự án đấu thầu thiết bị, vật tư y tế

Ký gửi Vật tư y tế

Quản lý ký gửi vật tư y tế đặc thù kỹ thuật cao tại Bệnh viện

Kho hàng phức tạp

Quản lý kho, Lotdate, xuất nhập theo mã Qrcode

Doanh số, chiết khấu

Quản lý doanh số và chiết khấu chiết khấu bán hàng

Đầy đủ nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp

Hệ sinh thái ứng dụng lớn, được nghiên cứu và phát triển từ 2012 dựa trên mô hình kế toán quản trị với 8 nghiệp vụ cốt lõi, 6 tiện ích và nhiều tính năng khác

Mua hàng

Quản lý mua hàng, quy trình xuất nhập hàng hóa

Bán hàng

Quản lý bán hàng chuyển sâu theo dự án, phân phối

Kho vận

Quản lý kho hàng, theo dõi vận chuyển hàng hóa

Ký gửi

Quản lý hàng hóa ký gửi tại bệnh viện và các khoa phòng

Nhân sự

Quản lý nhân sự chuyên sâu, ứng dụng AI, GPS vào quản lý

Khách Hàng

Quản lý và chăm sóc khách hàng chủ động.

Tài sản

Quản lý tài sản, khấu hao, hiện trạng sử dụng.

Tài chính Kế toán

Đo lường, xử lý, báo cáo tình hình tài chính của công ty

Tiện ích hiện đại​

Theo xu hướng quản trị hiện đại, Ligosoft phát triển nhiều tiện ích nhằm giúp các doanh nghiệp số hóa hoàn toàn trong kỷ nguyên 4.0

Công việc

Tổ chức, quản lý công việc khoa học và chuyên nghiệp

Dự án

Công việc được tổ chức, quản lý và sắp xếp theo dự án.

Quy trình

Quy trình công việc; quy trình ký chứng từ và văn bản.

Nhân sự

Số hóa tổng thể, quản lý toàn diện về nhân sự

Văn bản

Số hóa, quản lý văn bản hành chính theo tiêu chuẩn ISO

Tài liệu

Lập, xem, sửa và lưu trữ tài liệu trên Cloud

LigoCHAT

Chat bảo mật dành riêng cho Doanh nghiệp thay thế Zalo…

LigoSIGN

Giải pháp số hóa quy trình ký, ký, phê duyệt mọi văn bản

LigoMED Business được phát triển từ core hệ thống ERP

Nền tảng Cloud ERP thế hệ mới. Hoạch định, quản trị tổng thể nguồn lực Doanh nghiệp hợp nhất

Giải pháp hàng đầu Việt Nam

Chuyển đổi số toàn diện và triệt để cho Doanh nghiệp Thiết bị y tế​

Đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi để quản lý và vận hành Doanh nghiệp “Thiết bị y tế”. Nhiều tiện ích, giải pháp chuyển đổi số theo xu hướng hiện đại.

Nghiệp vụ đặc thù

Đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi: mua bán hàng, kho vận, kế toán, khách hàng, nhân sự, tài sản...

Chuyển đổi số

Các giải pháp, phần mềm thúc đẩy chuyển đổi số: quản lý công việc, tài liệu, văn bản & chữ ký số.

Doanh nghiệp thông minh

Mọi công việc được quản lý theo quy trình liền mạch, chặt chẽ và được kiểm soát tự động theo thiết lập

Giải phóng lãnh đạo

Các công việc Logic, có thể quy trình hóa được hãy để máy móc làm. Giải phóng thời gian cho Lãnh đạo

0 +
Công cụ, tính năng độc đáo
0 +
Ứng dụng, phần mềm khác nhau
0
Nhóm giải pháp, nền tảng lớn
0
Trong một hệ thống duy nhất
Ký gửi hàng hóa

Quản lý ký gửi vật tư y tế đặc thù tại bệnh viện

Phía Doanh nghiệp

Công nghệ và nhu cầu quản trị luôn thay đổi. Chuyển đổi số là hành trình chứ không phải là đích đến. Do vậy, hợp tác đồng nghĩa với cam kết đồng hành của chúng tôi.

Phía Bệnh viện

Chúng tôi tìm mọi giải pháp để hạ giá thành thuê bao phần mềm và giúp khách hàng giảm chi phí hoạt động, điều hành Doanh nghiệp.

Bán hàng dự án

Bán hàng theo dự án đấu thầu thiết bị, vật tư y tế

Dự án thầu thiết bị, vật tư y tế phải chia làm nhiều giai đoạn giao hàng hóa, hồ sơ, thanh toán và chiết khấu phức tạp.

Theo dõi các trạng thái triển khai dự án theo giai đoạn
Phân tích lợi nhuận từng mã hàng, của cả dự án
Theo dõi chiết khấu, tiến độ chi chiết khấu theo giai đoạn
Theo dõi tiế độ và tình trạng giao, nhận lại hàng hóa
Báo cáo thống kê toàn diện thông tin theo từng giai đoạn