Số hóa văn phòng làm việc với LigoOFFICE One

New_img12
project

Chấm công, tính lương tự động; số hóa văn bản hành chính, quản lý tài liệu.

Tổ chức, giám sát công việc và dự án theo cách chuyên nghiệp và khoa học hơn.

time

Chát trao đổi công việc bảo mật hơn; ứng dụng IoT điều khiển và giám sát tự động

Chuyển đổi số
Giải pháp tổng thể 6 in 1 số hóa văn phòng làm việc của bạn

Bao gồm 6 ứng dụng trong 2 giải pháp LigoWORK, LigoHRM One và rất nhiều tiện ích hiện đại khác. Tất cả tích hợp trên 1 nền tảng duy nhất LigoOFFICE One

LigoWORK - Quản lý công việc, dự án

Quản lý công việc, dự án và quy trình thông minh tất cả trong 1 với LigoWORK

LigoHRM One - Quản lý hành chính nhân sự

Giải quyết mọi bài toán phức tạp nhất về phân ca, chấm công và tính lương. Số hóa hoàn toàn văn bản hành chính và tài liệu nội bộ.

Giải pháp văn phòng số Digital Office 6 in 1

Số hóa toàn diện, triệt để các công việc nhân sự, hành chính văn phòng

Công việc

Tổ chức, quản lý công việc khoa học và chuyên nghiệp

Dự án

Công việc được tổ chức, quản lý và sắp xếp theo dự án.

Quy trình

Quy trình công việc; quy trình ký chứng từ và văn bản.

Nhân sự

Số hóa tổng thể, quản lý toàn diện về nhân sự

Văn bản

Số hóa, quản lý văn bản hành chính theo tiêu chuẩn ISO

Tài liệu

Lập, xem, sửa và lưu trữ tài liệu trên Cloud

LigoCHAT

Chat bảo mật dành riêng cho Doanh nghiệp thay thế Zalo…

LigoSIGN

Giải pháp số hóa quy trình ký, ký, phê duyệt mọi văn bản

LigoWORK

Tổ chức công việc khoa học

Giao và nhận việc nhanh với đầy đủ thông tin. Thiết lập các công việc con, công việc phụ theo nhiều cấp.

Tạo công việc, dự án đơn giản với đầy đủ thông tin

Theo dõi tiến độ theo cá nhân, phòng ban

Điều chỉnh, phân bổ nguồn lực đơn giản khi cần thiết

Tạo lịch, chu kỳ nhắc và việc lặp lại thông minh

LigoWORK

Quản lý dự án, quy trình thông minh

Giao và nhận việc nhanh với đầy đủ thông tin. Thiết lập các công việc con, công việc phụ theo nhiều cấp.

Mỗi quy trình được chia làm nhiều công việc khác nhau

Tạo, di chuyển trạng thái công việc nhanh chóng

Các công việc được theo dõi, thực hiện như bình thường

Giao diện Kanban thể hiện theo quy trình, trạng thái

Báo cáo, đánh giá tiến độ trực quan

LigoWORK

Quản lý dự án, quy trình thông minh

Giao và nhận việc nhanh với đầy đủ thông tin. Thiết lập các công việc con, công việc phụ theo nhiều cấp.

Mỗi quy trình được chia làm nhiều công việc khác nhau

Tạo, di chuyển trạng thái công việc nhanh chóng

Các công việc được theo dõi, thực hiện như bình thường

Giao diện Kanban thể hiện theo quy trình, trạng thái

Báo cáo, đánh giá tiến độ trực quan

Sẵn sàng nâng cấp lên hê thống ligoERP

Hệ thống Cloud ERP thế hệ mới, hoạch định, quản trị tổng thể nguồn lực Doanh nghiệp hợp nhất.

LigoHRM One

Giải quyết mọi bài toán phức tạp nhất về chấm công

Với ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, IoT sử dụng trên mobile hoặc máy chấm công truyền thống.

Chấm công, checkin văn phòng bằng FaceID AI và Wifi

Chấm công, checkin hiện trường bằng FaceID AI và GPS

Máy chấm công vân tay với công nghệ IoT và công nghệ cloud

LigoHRM One

Tính lương tự động, giải phóng nhân sự và tăng độ tin cậy

Bảng lương được tổng hợp từ nhiều nguồn công, ca, KPI… và được thiết lập công thức tùy chỉnh.
Tính lương theo KPI, OKR và mô hình 3P
Lương cơ bản, hệ số lương, trợ cấp, giảm trừ linh hoạt
Tính lương theo phòng, cá nhân và tạo mẫu tính lương
Theo dõi ứng lương, chi lương, thuế phải nộp
Bảng lương động theo công thức tùy chỉnh

LigoHRM One

Tính lương tự động, giải phóng nhân sự và tăng độ tin cậy

Bảng lương được tổng hợp từ nhiều nguồn công, ca, KPI… và được thiết lập công thức tùy chỉnh.
Tính lương theo KPI, OKR và mô hình 3P
Lương cơ bản, hệ số lương, trợ cấp, giảm trừ linh hoạt
Tính lương theo phòng, cá nhân và tạo mẫu tính lương
Theo dõi ứng lương, chi lương, thuế phải nộp
Bảng lương động theo công thức tùy chỉnh

LigoHRM One

Số hóa, quản lý tài liệu trực tuyến

Mọi tài liệu, văn bản được lưu trữ và quản lý trực tuyến trên Cloud. Truy cập mọi lúc mọi nơi, phân quyền sâu và an toàn cao.
Tạo folder, file trực quan như trên Windown
Di chuyển, sắp xếp và quản lý đơn giản
Đọc, sửa file word, exel và kết xuất các định dạng khác nhau trực tiếp với giao diện và dễ thao tác như trên Office
Phân quyền xem, thêm, sửa, xóa, tải tài liệu chặt chẽ theo user và phòng ban sử dụng.