Bảng giá giải pháp LigoERP Business

Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp hợp nhất hiện đại
Gói Standard

199.000đ/user/tháng

2.388.000đ /user/năm

 • Ứng dụng Mobile App
 • Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
 • Phân quyền, kiểm soát thông minh
 • Ứng dụng chat bảo mật cao LigoCHAT
 • Ghi chú nhanh Ligo Stick
 • Thông báo khẩn cấp
 • APIs kết nối với hệ thống, phần mềm khác của khách hàng
 • Kết nối thiết bị IoT để kiểm soát
 • Tùy chỉnh tính năng hiện có, phát triển tính năng mới
 • Mua hàng thông thường
 • Quản lý nợ phải trả
 • Chức năng nâng cao
  • Phân tích nhu cầu mua hàng
  • Lập và theo dõi kế hoạch mua hàng
 • Bán hàng thông thường
 • Quản lý nợ phải thu 
 • Pos bán lẻ
 • Chức năng nâng cao
  • Quản lý công nợ thông minh tự động
  • Quản lý doanh số nhân viên
  • Kích hoạt, quản lý bảo hành qua QR Code
 • Theo dõi tình trạng hàng hóa nhập, xuất kho và giao hàng
 • Quản lý xuất, nhập tồn kho
 • Quy đổi đơn vị tính tự động
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính
 • Chức năng nâng cao
  • Quản lý hàng hóa theo Serial, lotdate
  • Xuất nhập, kiểm tra hàng hóa bằng mã QR Code
  • Theo dõi tự động và liên tục người giao, nhận và trạng thái giao nhận hàng hóa từ Nhà cung cấp – Kho – Khách hàng
  • Tích hợp giao hàng tự động với các bên dịch vụ giao vận (giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, Viettel post…)
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công cụ dụng cụ
 • Phân bổ, tính khấu hao và thanh lý
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công (Công nghệ AI, IoT, GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính, linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thăng tiến và lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Chăm sóc khách hàng chủ động
 • Tích hợp SMS, Email Marketing, CSKH tự động qua lập kịch bản
 • Tích hợp tổng đài chăm sóc, telesales
 • Xây dựng, quản lý bản đồ khách hàng
 • Đề nghị thu chi
 • Quản lý quỹ, ngân hàng
 • Quản lý tạm ứng, quyết toán tạm ứng
 • Các nghiệp vụ tài chính khác
 • Chứng từ, nghiệp vụ khác
 • Kết chuyển lãi lỗ
 • Đánh giá lại ngoại tệ
 • Ghi sổ theo lô, khóa sổ
 • Nghiệp vụ kế toán khác
 • Báo cáo và phân tích tài chính chuyên sâu mọi hoạt động của doanh nghiệp
 • Lập, theo dõi trạng thái dự án
 • Phân tích lãi lỗ, hiệu quả của dự án
 • Quản lý chiết khấu nhiều mức, nhiều đối tác
 • Xuất, nhập lại hàng hóa; theo dõi tình trạng và tiến độ giao hàng trên dự án
 • Xuất hóa đơn và lập hồ sơ thanh toán
 • Lập, quản lý kế hoạch ký gửi
 • Phân loại kho, tình trạng hàng hóa ký gửi
 • Viết hóa đơn và xuất kho ký gửi
 • Thống kê, đánh giá hàng hóa ở từng khoa phòng, theo bệnh viện hoặc toàn bộ hệ thống
 • Quản lý, xuất nhập kho ký gửi bằng mã QRcode trên Mobile
 • Quản lý ký gửi phía khách hàng
 • Quản lý công việc
 • Quản lý công việc lặp lại
 • Nhắc việc theo lịch, theo chu kỳ
 • Quản lý  dự án, công việc ràng buộc
 • Thêm, đọc, sửa file văn bản word, excel trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý tài liệu như Windows
 • Phân quyền chi tiết (xem, thêm, sửa, xóa, tải) tới từng user và phòng ban
 • Lập và quản lý nội quy, quy trình và biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
 • Ban hành văn bản trực tuyến (quyết định, quy định, biên bản…) theo phòng ban
 • Thêm người ký, người duyệt và quy trình ký trên từng văn bản với LigoSIGN Platform (Ligosoft phát triển độc quyền)

Gói Professional

229.000đ/user/tháng

2.748.000đ /user/năm
 • Ứng dụng Mobile App
 • Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
 • Phân quyền, kiểm soát thông minh
 • Ứng dụng chat bảo mật cao LigoCHAT
 • Ghi chú nhanh Ligo Stick
 • Thông báo khẩn cấp
 • APIs kết nối với hệ thống, phần mềm khác của khách hàng
 • Kết nối thiết bị IoT để kiểm soát
 • Tùy chỉnh tính năng hiện có, phát triển tính năng mới
 • Mua hàng thông thường
 • Quản lý nợ phải trả
 • Chức năng nâng cao
  • Phân tích nhu cầu mua hàng
  • Lập và theo dõi kế hoạch mua hàng
 • Bán hàng thông thường
 • Quản lý nợ phải thu 
 • Pos bán lẻ
 • Chức năng nâng cao
  • Quản lý công nợ thông minh tự động
  • Quản lý doanh số nhân viên
  • Kích hoạt, quản lý bảo hành qua QR Code
 • Theo dõi tình trạng hàng hóa nhập, xuất kho và giao hàng
 • Quản lý xuất, nhập tồn kho
 • Quy đổi đơn vị tính tự động
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính
 • Chức năng nâng cao
  • Quản lý hàng hóa theo Serial, lotdate
  • Xuất nhập, kiểm tra hàng hóa bằng mã QR Code
  • Theo dõi tự động và liên tục người giao, nhận và trạng thái giao nhận hàng hóa từ Nhà cung cấp – Kho – Khách hàng
  • Tích hợp giao hàng tự động với các bên dịch vụ giao vận (giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, Viettel post…)
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công cụ dụng cụ
 • Phân bổ, tính khấu hao và thanh lý
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công (Công nghệ AI, IoT, GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính, linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thăng tiến và lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Chăm sóc khách hàng chủ động
 • Tích hợp SMS, Email Marketing, CSKH tự động qua lập kịch bản
 • Tích hợp tổng đài chăm sóc, telesales
 • Xây dựng, quản lý bản đồ khách hàng
 • Đề nghị thu chi
 • Quản lý quỹ, ngân hàng
 • Quản lý tạm ứng, quyết toán tạm ứng
 • Các nghiệp vụ tài chính khác
 • Chứng từ, nghiệp vụ khác
 • Kết chuyển lãi lỗ
 • Đánh giá lại ngoại tệ
 • Ghi sổ theo lô, khóa sổ
 • Nghiệp vụ kế toán khác
 • Báo cáo và phân tích tài chính chuyên sâu mọi hoạt động của doanh nghiệp
 • Lập, theo dõi trạng thái dự án
 • Phân tích lãi lỗ, hiệu quả của dự án
 • Quản lý chiết khấu nhiều mức, nhiều đối tác
 • Xuất, nhập lại hàng hóa; theo dõi tình trạng và tiến độ giao hàng trên dự án
 • Xuất hóa đơn và lập hồ sơ thanh toán
 • Lập, quản lý kế hoạch ký gửi
 • Phân loại kho, tình trạng hàng hóa ký gửi
 • Viết hóa đơn và xuất kho ký gửi
 • Thống kê, đánh giá hàng hóa ở từng khoa phòng, theo bệnh viện hoặc toàn bộ hệ thống
 • Quản lý, xuất nhập kho ký gửi bằng mã QRcode trên Mobile
 • Quản lý ký gửi phía khách hàng
 • Quản lý công việc
 • Quản lý công việc lặp lại
 • Nhắc việc theo lịch, theo chu kỳ
 • Quản lý  dự án, công việc ràng buộc
 • Thêm, đọc, sửa file văn bản word, excel trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý tài liệu như Windows
 • Phân quyền chi tiết (xem, thêm, sửa, xóa, tải) tới từng user và phòng ban
 • Lập và quản lý nội quy, quy trình và biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
 • Ban hành văn bản trực tuyến (quyết định, quy định, biên bản…) theo phòng ban
 • Thêm người ký, người duyệt và quy trình ký trên từng văn bản với LigoSIGN Platform (Ligosoft phát triển độc quyền)
Gói EnterPrise

Tùy chọn

Theo yêu cầu
 • Ứng dụng Mobile App
 • Hệ thống số hóa độc quyền LigoSIGN
 • Phân quyền, kiểm soát thông minh
 • Ứng dụng chat bảo mật cao LigoCHAT
 • Ghi chú nhanh Ligo Stick
 • Thông báo khẩn cấp
 • APIs kết nối với hệ thống, phần mềm khác của khách hàng
 • Kết nối thiết bị IoT để kiểm soát
 • Tùy chỉnh tính năng hiện có, phát triển tính năng mới
 • Mua hàng thông thường
 • Quản lý nợ phải trả
 • Chức năng nâng cao
  • Phân tích nhu cầu mua hàng
  • Lập và theo dõi kế hoạch mua hàng
 • Bán hàng thông thường
 • Quản lý nợ phải thu 
 • Pos bán lẻ
 • Chức năng nâng cao
  • Quản lý công nợ thông minh tự động
  • Quản lý doanh số nhân viên
  • Kích hoạt, quản lý bảo hành qua QR Code
 • Theo dõi tình trạng hàng hóa nhập, xuất kho và giao hàng
 • Quản lý xuất, nhập tồn kho
 • Quy đổi đơn vị tính tự động
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính
 • Chức năng nâng cao
  • Quản lý hàng hóa theo Serial, lotdate
  • Xuất nhập, kiểm tra hàng hóa bằng mã QR Code
  • Theo dõi tự động và liên tục người giao, nhận và trạng thái giao nhận hàng hóa từ Nhà cung cấp – Kho – Khách hàng
  • Tích hợp giao hàng tự động với các bên dịch vụ giao vận (giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, Viettel post…)
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công cụ dụng cụ
 • Phân bổ, tính khấu hao và thanh lý
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công (Công nghệ AI, IoT, GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính, linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thăng tiến và lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Chăm sóc khách hàng chủ động
 • Tích hợp SMS, Email Marketing, CSKH tự động qua lập kịch bản
 • Tích hợp tổng đài chăm sóc, telesales
 • Xây dựng, quản lý bản đồ khách hàng
 • Đề nghị thu chi
 • Quản lý quỹ, ngân hàng
 • Quản lý tạm ứng, quyết toán tạm ứng
 • Các nghiệp vụ tài chính khác
 • Chứng từ, nghiệp vụ khác
 • Kết chuyển lãi lỗ
 • Đánh giá lại ngoại tệ
 • Ghi sổ theo lô, khóa sổ
 • Nghiệp vụ kế toán khác
 • Báo cáo và phân tích tài chính chuyên sâu mọi hoạt động của doanh nghiệp
 • Lập, theo dõi trạng thái dự án
 • Phân tích lãi lỗ, hiệu quả của dự án
 • Quản lý chiết khấu nhiều mức, nhiều đối tác
 • Xuất, nhập lại hàng hóa; theo dõi tình trạng và tiến độ giao hàng trên dự án
 • Xuất hóa đơn và lập hồ sơ thanh toán
 • Lập, quản lý kế hoạch ký gửi
 • Phân loại kho, tình trạng hàng hóa ký gửi
 • Viết hóa đơn và xuất kho ký gửi
 • Thống kê, đánh giá hàng hóa ở từng khoa phòng, theo bệnh viện hoặc toàn bộ hệ thống
 • Quản lý, xuất nhập kho ký gửi bằng mã QRcode trên Mobile
 • Quản lý ký gửi phía khách hàng
 • Quản lý công việc
 • Quản lý công việc lặp lại
 • Nhắc việc theo lịch, theo chu kỳ
 • Quản lý  dự án, công việc ràng buộc
 • Thêm, đọc, sửa file văn bản word, excel trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý tài liệu như Windows
 • Phân quyền chi tiết (xem, thêm, sửa, xóa, tải) tới từng user và phòng ban
 • Lập và quản lý nội quy, quy trình và biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
 • Ban hành văn bản trực tuyến (quyết định, quy định, biên bản…) theo phòng ban
 • Thêm người ký, người duyệt và quy trình ký trên từng văn bản với LigoSIGN Platform (Ligosoft phát triển độc quyền)

Câu hỏi thường gặp

Tất cả sản phẩm đều có App trên App Store và CH Play. Tuy nhiên những tính năng phù hợp và hay dùng sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Chúng tôi có 2 lựa chọn dùng thử cho bạn. 

 1. Demo dùng thử: Chúng tôi sẽ tạo tài khoản demo và hướng dẫn bạn tìm hiểu và trải nghiệm phần mềm 
 2. Triển khai thử: Chúng tôi sẽ triển khai trên dữ liệu thật của bạn để bạn sử dụng như thật, giúp bạn đánh giá được tính ứng dụng của giải pháp có phù hợp với doanh nghiệp của mình không.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn tốt nhất để phù hợp với công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Được! Hệ thống của chúng tôi được phát triển trên Core (lõi) của hệ thống LigoERP Business nên bản chất là cùng 1 hệ thống.

Được. Chúng chúng tôi có thể triển khai đồng thời 2 sản phẩm trên cùng một hệ thống và tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm LigoMED Business, LigoERP Business có thể được phát triển mở rộng các tính năng đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp (gói Enterprise).