Bảng giá giải pháp LigoOFFICE One

Giải pháp số hóa công việc hành chính văn phòng hiện đại
Gói Basic

65.000đ/user/tháng

CHỨC NĂNG RIÊNG THEO GÓI

 • Quản lý nhân sự LigoHRM One
 • Quản lý công việc, dự án LigoWORK
 • Quản lý, lưu trữ tài liệu LigoDOC
 • Quản lý văn bản, đề xuất và phê duyệt
 • Tích hợp bảo hiểm xã hội điện tử
 • Tích hợp điều khiển, giám sát LigoIOT
 • Triển khai, chuyển giao trên sever KH

CHỨC NĂNG CHUNG

 • Chat, trao đổi công việc nội bộ LigoCHAT
 • Số hóa chữ ký, quy trình với LigoSIGN
 • Chạy đa nền tảng, thiết bị qua web
 • Phiên bản Mobile (iOS và Android)
 • Thêm, bớt tính năng trong gói
 • Nâng cấp lên hệ thống LigoERP

Best Seller

Gói Pro

95.000đ/user/tháng

CHỨC NĂNG RIÊNG THEO GÓI

 • Quản lý nhân sự LigoHRM One
 • Quản lý công việc, dự án LigoWORK
 • Quản lý, lưu trữ tài liệu LigoDOC
 • Quản lý văn bản, đề xuất và phê duyệt
 • Tích hợp bảo hiểm xã hội điện tử
 • Tích hợp điều khiển, giám sát LigoIOT
 • Triển khai, chuyển giao trên sever KH

CHỨC NĂNG CHUNG

 • Chat, trao đổi công việc nội bộ LigoCHAT
 • Số hóa chữ ký, quy trình với LigoSIGN
 • Chạy đa nền tảng, thiết bị qua web
 • Phiên bản Mobile (iOS và Android)
 • Thêm, bớt tính năng trong gói
 • Nâng cấp lên hệ thống LigoERP
Gói Enterprise

Tùy chọn

CHỨC NĂNG RIÊNG THEO GÓI

 • Quản lý nhân sự LigoHRM One
 • Quản lý công việc, dự án LigoWORK
 • Quản lý, lưu trữ tài liệu LigoDOC
 • Quản lý văn bản, đề xuất và phê duyệt
 • Tích hợp bảo hiểm xã hội điện tử
 • Tích hợp điều khiển, giám sát LigoIOT
 • Triển khai, chuyển giao trên sever KH

CHỨC NĂNG CHUNG

 • Chat, trao đổi công việc nội bộ LigoCHAT
 • Số hóa chữ ký, quy trình với LigoSIGN
 • Chạy đa nền tảng, thiết bị qua web
 • Phiên bản Mobile (iOS và Android)
 • Thêm, bớt tính năng trong gói
 • Nâng cấp lên hệ thống LigoERP

Mỗi gói tối thiểu 30 User sử dụng, mỗi user có 1GB dung lượng lựu trữ. Mua thêm dung lượng 30.000VNĐ/user/tháng

Câu hỏi thường gặp

Tất cả sản phẩm đều có App trên App Store và CH Play. Tuy nhiên những tính năng phù hợp và hay dùng sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Bạn có thể dùng thử để trải nghiệm các tính năng của các sản phẩm

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn tốt nhất để phù hợp với công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Được! Hệ thống của chúng tôi được phát triển trên Core (lõi) của hệ thống LigoERP nên bản chất là cùng 1 hệ thống.

Được. Chúng chúng tôi có thể triển khai đồng thời 2 sản phẩm trên cùng một hệ thống và tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm LigoMED, LigoERP có thể được phát triển mở rộng các tính năng đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp (gói Enterprise).