Bảng giá giải pháp LigoOFFICE One

Giải pháp số hóa công việc hành chính văn phòng hiện đại
Gói Standard

55.000đ/user/tháng

Tối thiểu 30 User

I. Phần mềm độc lập

1. LigoWORK - Quản lý công việc

 • Quản lý công việc
 • Quản lý công việc lặp lại
 • Nhắc việc theo lịch, chu kỳ
 • Quản lý dự án, công việc ràng buộc  (Xây lắp, xây dựng công trình)

2. LigoHRM One - Quản lý nhân sự

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy vân tay (công nghệ AI, IoT,GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thằng tiến, lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
 • Thêm, đọc, sửa file văn bản word, excel trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý, lưu trữ tài liệu, hình ảnh với giao diện và tính năng như Windows
 • Phân quyền chi tiết (xem, thêm, sửa xóa, tải) tới từng user và phòng ban
 • Lập và quản lý nội quy, quy trình và biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
 • Ban hành văn bản trực tuyến (quyết định, quy định, biên bản…) theo phòng ban
 • Thêm người ký, người duyệt và quy trình ký trên từng văn bản với LigoSIGN Plattform (Ligosoft phát triển độc quyền)
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Chăm sóc khách hàng chủ động
 • Tích hợp SMS, Email marketing chăm sóc khách hàng tự động qua lập kịch bản
 • Tích hợp tổng đài chăm sóc, telesales
 • Xây dựng, quản lý bản đồ khách hàng
 • Quản lý hồ sơ Tài sản/CCDC
 • Cấp phát, điều chuyển, thu hồi
 • Báo hỏng, mất và thanh lý
 • Chuyển nhượng và kiểm kê
 • Tính phân bổ, khấu khao

Best Seller

Gói Professional

65.000đ/user/tháng

Tối thiểu 30 User

I. Phần mềm độc lập

1. LigoWORK - Quản lý công việc

 • Quản lý công việc
 • Quản lý công việc lặp lại
 • Nhắc việc theo lịch, chu kỳ
 • Quản lý dự án, công việc ràng buộc (Xây lắp, xây dựng công trình)

2. LigoHRM One - Quản lý nhân sự

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy vân tay (công nghệ AI, IoT,GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thằng tiến, lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
 • Thêm, đọc, sửa file văn bản word, excel trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý, lưu trữ tài liệu, hình ảnh với giao diện và tính năng như Windows
 • Phân quyền chi tiết (xem, thêm, sửa xóa, tải) tới từng user và phòng ban
 • Lập và quản lý nội quy, quy trình và biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
 • Ban hành văn bản trực tuyến (quyết định, quy định, biên bản…) theo phòng ban
 • Thêm người ký, người duyệt và quy trình ký trên từng văn bản với LigoSIGN Plattform (Ligosoft phát triển độc quyền)
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Chăm sóc khách hàng chủ động
 • Tích hợp SMS, Email marketing chăm sóc khách hàng tự động qua lập kịch bản
 • Tích hợp tổng đài chăm sóc, telesales
 • Xây dựng, quản lý bản đồ khách hàng
 • Quản lý hồ sơ Tài sản/CCDC
 • Cấp phát, điều chuyển, thu hồi
 • Báo hỏng, mất và thanh lý
 • Chuyển nhượng và kiểm kê
 • Tính phân bổ, khấu khao
Gói Ultimate

85.000đ/User/tháng

Tối thiểu 30 User

I. Phần mềm độc lập

1. LigoWORK - Quản lý công việc

 • Quản lý công việc
 • Quản lý công việc lặp lại
 • Nhắc việc theo lịch, chu kỳ
 • Quản lý dự án, công việc ràng buộc  (Xây lắp, xây dựng công trình)

2. LigoHRM One - Quản lý nhân sự

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy vân tay (công nghệ AI, IoT,GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thằng tiến, lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
 • Thêm, đọc, sửa file văn bản word, excel trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý, lưu trữ tài liệu, hình ảnh với giao diện và tính năng như Windows
 • Phân quyền chi tiết (xem, thêm, sửa xóa, tải) tới từng user và phòng ban
 • Lập và quản lý nội quy, quy trình và biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
 • Ban hành văn bản trực tuyến (quyết định, quy định, biên bản…) theo phòng ban
 • Thêm người ký, người duyệt và quy trình ký trên từng văn bản với LigoSIGN Plattform (Ligosoft phát triển độc quyền)
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Chăm sóc khách hàng chủ động
 • Tích hợp SMS, Email marketing chăm sóc khách hàng tự động qua lập kịch bản
 • Tích hợp tổng đài chăm sóc, telesales
 • Xây dựng, quản lý bản đồ khách hàng
 • Quản lý hồ sơ Tài sản/CCDC
 • Cấp phát, điều chuyển, thu hồi
 • Báo hỏng, mất và thanh lý
 • Chuyển nhượng và kiểm kê
 • Tính phân bổ, khấu khao

Câu hỏi thường gặp

Tất cả sản phẩm đều có App trên App Store và CH Play. Tuy nhiên những tính năng phù hợp và hay dùng sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Chúng tôi có 2 lựa chọn dùng thử cho bạn. 

 1. Demo dùng thử: Chúng tôi sẽ tạo tài khoản demo và hướng dẫn bạn tìm hiểu và trải nghiệm phần mềm 
 2. Triển khai thử: Chúng tôi sẽ triển khai trên dữ liệu thật của bạn để bạn sử dụng như thật, giúp bạn đánh giá được tính ứng dụng của giải pháp có phù hợp với doanh nghiệp của mình không.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn tốt nhất để phù hợp với công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Được! Hệ thống của chúng tôi được phát triển trên Core (lõi) của hệ thống LigoERP Business nên bản chất là cùng 1 hệ thống.

Được. Chúng chúng tôi có thể triển khai đồng thời 2 sản phẩm trên cùng một hệ thống và tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm LigoMED Business, LigoERP Business có thể được phát triển mở rộng các tính năng đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp (gói Enterprise).