Bảng giá giải pháp LigoHRM One

Giải pháp 3in1: quản lý hành chính, nhân sự và tài liệu.
Gói Standard

30.000đ/User/tháng

Tối thiểu 30 User

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công (Công nghệ AI, IoT, GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính, linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thăng tiến và lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động

Best Seller

Gói Professional

35.000đ/user/tháng

Tối thiểu 30 User

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công (Công nghệ AI, IoT, GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính, linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thăng tiến và lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động
Gói Ultimate

45.000đ/user/tháng

Tối thiểu 30 user

 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công (Công nghệ AI, IoT, GPS)
 • Chia ca làm việc hành chính, linh hoạt
 • Quản lý chế độ, tính lương tự động
 • Đề xuất bổ nhiệm, lộ trình thăng tiến và lát cắt nhân sự
 • Điểm danh, giám sát nhân sự qua GPS
 • Quản lý lương theo KPIs động

Câu hỏi thường gặp

Tất cả sản phẩm đều có App trên App Store và CH Play. Tuy nhiên những tính năng phù hợp và hay dùng sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Chúng tôi có 2 lựa chọn dùng thử cho bạn. 

 1. Demo dùng thử: Chúng tôi sẽ tạo tài khoản demo và hướng dẫn bạn tìm hiểu và trải nghiệm phần mềm 
 2. Triển khai thử: Chúng tôi sẽ triển khai trên dữ liệu thật của bạn để bạn sử dụng như thật, giúp bạn đánh giá được tính ứng dụng của giải pháp có phù hợp với doanh nghiệp của mình không.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn tốt nhất để phù hợp với công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Được! Hệ thống của chúng tôi được phát triển trên Core (lõi) của hệ thống LigoERP Business nên bản chất là cùng 1 hệ thống.

Được. Chúng chúng tôi có thể triển khai đồng thời 2 sản phẩm trên cùng một hệ thống và tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm LigoMED Business, LigoERP Business có thể được phát triển mở rộng các tính năng đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp (gói Enterprise).