All posts by Thúy Vân

Home Articles posted by Thúy Vân

LigoSoft tuyển dụng – Nhân viên kinh doanh, Marketing Online

Ligosoft được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và xu hướng quản trị hiện đại kết hợp với văn hóa kinh doanh ở Việt Nam. Từ đó, xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy số hóa và phát triển cho Doanh nghiệp ở nước ta. Vớ...