Theo Bộ trưởng Bộ TT và TT ( thông tin và truyền thông) Nguyễn Mạnh Hùng, dịch Covid-19 đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, nhưng thách thức và cơ hội luôn đi liền với nhau nếu bạn biết nắm bắt cơ hội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: Dịch Covid -19 lây lan là do tiếp xúc, trong khi đó công nghệ số không tiếp xúc trực tiếp. Vì vậy, đây là cơ hội để Việt Nam thúc đẩu quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, đưa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số vì nếu cứ bình thường, doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển đổi số rất chậm.

Chỉ thị của Bộ TT&TT đặt ra 10 nhiệm vụ cần phải chuyển đổi số bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực: giáo dục, y tế, sản xuất, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt,…trong đó nêu ra nhiều nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, quyết định nhanh một số chính sách còn đang cân nhắc như thanh toán không tiền mặt, tiền di động (mobile money), công nhận và cấp chứng chỉ học trực tuyến, cấm nhập khẩu công nghệ cũ 2G, thúc đẩy sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ, đầu tư cho Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Tiên phong môi trường làm việc trong mùa dịch virus corona đó là cho phép phỏng vấn, tuyển dụng trực tuyến và cho phép nhân viên làm việc tại nhà.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt Nam đồng lòng, chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số, tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.