Ligosoft được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và xu hướng quản trị hiện đại kết hợp với văn hóa kinh doanh ở Việt Nam. Từ đó, xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy số hóa và phát triển cho Doanh nghiệp ở nước ta. Vớ...
Trước khi bắt tay vào việc xây dựng thương hiệu cho tổ chức, CEO & Fouder  Công ty cổ phần công nghệ Ligosoft – Nguyễn Tăng Hòa nghĩ rằng: “ Logo phải diễn tả hết được cái đặc trưng của Doanh nghiệp”. Mặc dù đã thuê nhiều ...
Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh là xu hướng tất yếu của tất cả các Doanh nghiệp hiện nay. Rất nhiều Doanh nghiệp đã và đang hưởng lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ vì đã đi trước trong công cuộc chuy...
Là 1 CEO, 1 nhà quản trị doanh nghiệp. Bạn đã bao giờ số hóa doanh nghiệp của mình thông qua phần mềm ERP? Hay là bạn đã đau đầu vì việc lãng phí thời gian và chi phí cho việc quản lý doanh nghiệp? Tôi tin chắc là bạn gặp phải vấn đề...