Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế chuyên sâu đã gặp phải nhiều bất cập trong việc ký gửi vật tư y tế tại bệnh viện. Tình trạng hàng hoá không được kiểm soát, hàng hết hạn, hư hỏng, tồn kho không được xử lý kịp thời d...
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để duy trì hoạt động hiệu quả, các doanh nghiệp ngành sản xuất cần xây dựng bộ máy nội bộ vững mạnh, phát huy vai trò của người lãnh đạo và chuyển đổi số quy trình sản xuất....
Công nghệ thông tin ngày nay đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người đặc biệt là trong việc quản trị doanh nghiệp. Trong vài năm trở lại đây, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin mà việc áp dụng m...
Dược phẩm & Thiết bi Y tế (TBYT) là một loại hàng hóa rất đặc biệt bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của người sử dụng. Do vậy, trong sản xuất và kinh doanh đòi hỏi các công ty phải tuân thủ những quy đ...