Trong tinh hình dịch bệnh hoành hành và khó lường như hiện nay, việc hạn chế tiếp xúc là một trong những giải pháp cần thiết. Để góp phần ngừa dịch hiệu quả, giúp công việc không bị gián đoạn, một trong số các biện pháp đã đư...
Có đôi khi cùng một lĩnh vực kinh doanh, nhưng thời gian triển khai phần mềm ERP của hai doanh nghiệp khác nhau lại có sự chênh lệch rất lớn. Vậy điều gì quyết định thời gian triển khai phần mềm ERP? Làm thế nào để tính toán đúng và k...
Cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều bước ngoặt lớn trong công cuộc đổi mới các doanh nghiệp. Đặc biệt là trong xu hướng quản trị nhân sự, ứng dụng công nghệ đang trở thành xu hướng hầu hết trong các doanh nghiệp hiện nay. Đâu là g...