Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế chuyên sâu đã gặp phải nhiều bất cập trong việc ký gửi vật tư y tế tại bệnh viện. Tình trạng hàng hoá không được kiểm soát, hàng hết hạn, hư hỏng, tồn kho không được xử lý kịp thời d...
Các doanh nghiệp phân phối là mắt xích đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Đây là các đơn vị trung gian mang sản phẩm ra từ các nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, để cải tiến kinh doanh và tăng sức cạn...
Công nghệ điện toán đám mây (Cloud) ngày càng được gọi tên trên diễn đàn công nghệ thế giới. Bởi những lợi ích vượt trội của nó đang ngày càng chiếm ưu thế so với người anh em On-primse. Với những ưu thế mang tính đột phá, không...