Category Archives: Tìm hiểu ERP

Bạn đang cân nhắc sử dụng phần mềm ERP để quản lý doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu chi tiết về ERP trong các bài viết dưới đây.

Home Archive by category "Tìm hiểu ERP" (Page 5)
1. Quản trị tài chính – kế toán Với phần mềm quản trị ERP thì mọi thứ liên quan đến tài chính sẽ được tổng hợp lại một cách đồng nhất. Dữ liệu sẽ được lưu trữ ở một nơi với một phiên bản xuyên suốt tất cả các phòng...
Việc ứng dụng hệ thống ERP đem lại các lợi ích đối với doanh nghiệp như sau: • Lợi ích về mặt hoạt động: – Tăng hiệu quả hoạt động. Vì ERP đòi hỏi phải tích hợp và chuẩn hóa các qui trình hoạt động của doanh nghiệp nên ...