Kế toán là khoa học của quản lý, giám sát và là thước đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thế nhưng có tới hơn 90% lãnh đạo doanh nghiệp không hiểu về nghiệp vụ kế toán, không thể đọc hiểu được báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.

Tổ chức kế toán còn nhiều bất cập, chưa chuyên nghiệp ở nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp SME. Đầu này dẫn đến lãnh đạo doanh nghiệp không nắm được chính xác lỗ lãi, tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình. Từ đó, phản ứng chậm hoặc quyết định sai về dòng tiền, tài sản và đẫn đến khó khăn và khủng hoảng. Hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp như vậy quản lý công ty mình bằng cảm tính thông qua các số liệu ước lượng.

Có rất nhiều sai lầm được xuất phát từ hệ thống kế toán, xuất phát từ các kiến thức nền tảng của nhân viên kế toán cho đến lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy, hiểu nguyên lý và tổ chức phòng kế toán khoa học bài bản là điều tối quan trọng với doanh nghiệp

Tổ chức kế toán được chia theo các mục đích hoặc thông tin. Tổ chức phòng kế toán thì nên phân theo thông tin: có kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết (theo dõi các tài khoản, nghiệp vụ). Ở góc độ quản lý thì phân theo mục đích sử dụng thông tin: kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Kế toán tài chính, kế toán quản trị là 2 khái niệm được phân loại dựa theo mục đích sủ dụng thông tin kế toán thu thập được.

  • Kế toán tài chính: dựa trên các nguyên tắc bắt buộc (chế độ kế toán) để xây dựng các báo cáo. Các báo cáo này có tác dụng pháp lý. Trong đó báo cáo tài chính là quan trọng nhất.
  • Kế toán quản trị: thu thập, xử lý thông tin kế toán để xây dựng các báo cáo, chỉ tiêu theo mục đích của nhà quản trị mà không cần theo quy tắc chung

Để các lãnh đạo doanh nghiệp và kế toán viên có thông tin, kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất về hệ thống kế toán; các chuyên viên nghiệp vụ của Ligosoft biên soạn giáo trình và chia sẻ tài liệu “ Nguyên lý và kế toán quản trị “ để mọi người tham khảo.

Tài liệu gồm 4 chương (click để tải về)

Chương 1: Nhung van de chung

Chương 2: Doi tuong ke toan

Chương 3: Chung tu ke toan

Chương 4: Tai khoan ke toan va ghi so kep

Chương 5: Bao cao tai chinh