Công nghệ điện toán đám mây (Cloud) ngày càng được gọi tên trên diễn đàn công nghệ thế giới. Bởi những lợi ích vượt trội của nó đang ngày càng chiếm ưu thế so với người anh em On-primse. Với những ưu thế mang tính đột phá, không...
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ sẽ quyết định đến tương lai của Doanh nghiệp trong những năm tới. Tuy nhiên, hầu hết hiện nay các Doanh nghiệp phải sử dụng nhiều phần mềm để phục vụ...
Những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ vào quản trị mà tiêu biểu là ứng dụng ERP trong doanh nghiệp không còn là lựa chọn của các doanh nghiệp lớn, hay giới hạn ngành nghề  mà được áp dụng cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tr...