Category Archives: Tin công nghệ

Home Archive by category "Tin công nghệ" (Page 2)
Có đôi khi cùng một lĩnh vực kinh doanh, nhưng thời gian triển khai phần mềm ERP của hai doanh nghiệp khác nhau lại có sự chênh lệch rất lớn. Vậy điều gì quyết định thời gian triển khai phần mềm ERP? Làm thế nào để tính toán đúng và k...
Cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều bước ngoặt lớn trong công cuộc đổi mới các doanh nghiệp. Đặc biệt là trong xu hướng quản trị nhân sự, ứng dụng công nghệ đang trở thành xu hướng hầu hết trong các doanh nghiệp hiện nay. Đâu là g...
Hiện nay có nhiều công ty đang áp dụng ERP trong công việc của mình. Ví dụ như Thế Giới Di Động. Trong một bài phỏng vấn hồi năm 2009, công ty này chia sẻ rằng họ đã tự xây dựng ERP của mình với nhiều chức năng, từ hành chính, nhân s...
Enterprise Resource Planning software, viết tắt là ERP, là một giải pháp phần mềm ra đời cũng đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho từng cá nhân mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong các ...