Ứng dụng ERP vào quản trị doanh nghiệp là mục tiêu của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đây được đánh giá là luồng gió mới trong quản lý tổng thể doanh nghiệp đặc biệt là xu hướng quản trị DN thời 4.0.

Giới thiệu về ERP

ERP là viết tắt của Enterprise resource planning – Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, là giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể, tích hợp các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp vào trên cùng một hệ thống. Qua đó, giúp thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn lực trong doanh nghiệp.

Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng vạn vật kết nối và sự đột phá của Internet, cùng trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nắm bắt được những cơ hội mà “làn sóng công nghệ” mới này mang lại sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Do vậy, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý mà cụ thể là giải pháp phần mềm ERP

ứng dụng erp
Ứng dụng ERP trong doanh nghiệp.

Ứng dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam

Sự khác biệt của giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP là tính tích hợp. ERP là một hệ thống đồng nhất tích hợp nhiều module và các module đó lại thực hiện các chức năng tương tự như các phần mềm quản lý rời rạc (phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, bán hàng…). ERP vừa phục vụ cho cho công việc của từng cá nhân, từng bộ phận phòng ban, vừa giải quyết mối quan hệ tổng thể của tất cả các phòng ban và nhân viên trong doanh nghiệp.

Khi ứng dụng giải pháp ERP trong công tác quản trị, dữ liệu của doanh nghiệp được quản trị trên một hệ thống duy nhất bao gồm toàn bộ quy trình từ: lập kế hoạch, phát triển sản phẩm, mua sắm, sản xuất, hậu cần đến bán hàng và dịch vụ… Kết nối dữ liệu giữa các phòng ban, làm tăng tốc độ thực hiện quy trình, giảm thiểu các thao tác thủ công hoặc nhập thông tin nhiều lần. Bên cạnh đó, cho ra Báo cáo một cách tổng thể về hoạt động của từng phòng ban, tình hình sản xuất kinh doanh. Dữ liệu của doanh nghiệp được tập trung và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác, cổ đông. Đồng thời, thông tin từ quá trình sản xuất, kinh doanh, quản trị khách hàng… được cập nhật nhanh chóng, chính xác giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định điều hành kịp thời. Từ đó, gia tăng năng suất, hạn chế tối đa sai sót và lãng phí về thời gian, nhân lực.

Ứng dụng phần mềm ERP vào quản lý doanh nghiệp
Ứng dụng phần mềm ERP vào quản lý doanh nghiệp

Trên thế giới, việc ứng dụng ERP đã rất phổ biến, còn tại Việt Nam, việc ứng dụng ERP đang dần được nhiều doanh nghiệp chú trọng triển khai.

Việc triển khai ERP phức tạp hơn so với các phần mềm khác do đó yêu cầu chi phí đầu tư lớn, và thời gian triển khai lâu dài lên đến cả năm. Tuy nhiên, ứng dụng giải pháp ERP vào sản xuất kinh doanh là một xu thế của tương lai, bởi nếu xây dựng thành công giải pháp này sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực trong doanh nghiệp.

LigoERP: số hóa 99% hoạt động doanh nghiệp SME trên một phần mềm duy nhất

LigoERP có đủ tất cả các nghiệp vụ cốt lõi và nhiều tiện ích hiện và tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Với mong muốn phổ cập, thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME trong kỷ nguyên 4.0. LigoERP có hình trức triển khai linh hoạt, giá thành tốt nhất hiện nay.

Chúng tôi làm đơn giản hóa một bài toán ERP phức tạp, nghiên cứu từ bài toán tổng thể, không đi lên từ phần mềm kế toán hay bán hàng… Tập trung phát triển các tính năng chính phù hợp, thực dụng nhất với các doanh nghiệp SME ở nước ta.

Tham khảo tại đây: LigoERP