Cách mạng 4.0 đã hình thành và lan tỏa đến tức ngõ nghách trên thế giới, vì vậy có thể nói việc hội nhập của các doanh nghiệp ở Việt Nam là vô cùng cần thiết. Một quy trình mới cần được thiết lập để quản trị các doanh nghiệp, liên hết thành một hệ thống duy nhất, thay thế cho các phương pháp quản lý truyền thống trước đây.

1. Thay đổi và cải tiến

Với sự xuất hiện của các hệ thống mới như công nghệ về trí tuệ nhân tạo, người máy, công nghệ điện toán đám mây, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học,… và khả năng tích hợp các công nghệ này với máy tính và các thiết bị di động hiện đại ngày nay để tạo thành một hệ thống duy nhất và xuyên suốt. Nhờ có sự xuất hiện và kết hợp này, khả năng tiếp cận với các dữ liệu nguồn lớn và tính năng xử lý thông tin được nhân lên gấp nhiều lần so với trước đây.

Bên cạnh đó, sự giao tiếp giữa con người với nhau và giữa con người với các hệ thống quản trị sản xuất cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhờ những sự cải tiến đột phá này mà hệ thống sản xuất trong các doanh nghiệp sẽ có những bước tiến rõ rệt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam muốn thích nghi được với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này thì cần nhanh chóng có sự đổi mới tư duy trong bộ máy quản lý doanh nghiệp.

How Big Companies are Using AI to Grow | TechWebSpace

2. Trang bị các giải pháp phần mềm

Doanh nghiệp cần trang bị cho mình các phần mềm quản lý ở thời đại 4.0 để có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng như quy trình quản lý của mình. Với các doanh nghiệp có quy mô lớn, đồng nghĩa với việc dữ liệu cần lưu trữ và xử lý là không lồ. Việc quản lý theo bằng con người và theo các phương pháp truyền thống là sẽ vô cùng khó khăn và lạc hậu.

Bên cạnh đó việc giao tiếp trong doanh nghiệp cũng cần được trú trọng hơn bao giờ hết. Việc sử dụng một giải pháp phần mềm sẽ giúp cho việc giao tiếp giữa các bộ phận trpng doanh nghiệp, giữa người quản lý với nhân viên, giữa doanh nghiệp với khách hàng, máy móc, thiết bị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tự động hóa ngày càng nhiều quy trình sản xuất càng tốt.Các chuyên viên cần nhanh hơn và chủ động hơn. Mọi hoạt động cần hướng đến khách hàng. Các hướng giải quyết khi xuất hiện một vấn đề cần được đưa ra chủ động hơn. Và việc đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu thời gian thực là vô cùng cần thiết. Điều này thì các giải pháp phần mềm quản lý hiện nay làm vô cùng tốt.

Những hiểu biết cơ bản về giải pháp ERP

3. Cải tiến văn hóa doanh nghiệp

Hệ thống quản trị doanh nghiệp được thay đổi và đương nhiên văn hóa doanh nghiệp sẽ là tấm gương phản chiếu bản chất của hệ thống đó. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần có những công cụ hỗ trợ đắc lực cũng như những nhân sự trình độ cao để hỗ trợ mình trong những chuyển biến bất ngờ của doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa startup chính là "thực lực mềm" | Startup Du Lịch

4. Tổ chức đào tạo và học tập

Để bắt kịp xu hướng với nền công nghệ 4.0 thì đào tạo là yếu tố vô cùng quan trọng. Tại mỗi doanh nghiệp, các cá nhân hầu như không phải ai cũng có đủ điều kiện để tiếp xúc với công nghệ hiện đại. Do đó việc đào tạo cũng mang lại khả năng suy nghĩ, tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và các kỹ năng cần thiết khác trong thời đại 4.0. Đồng thời khai thác, tìm kiếm, phát hiện khả năng, điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân sự.

Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuẩn cho doanh nghiệp