Nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp này tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia. Ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số.

Theo đó, mục tiêu cụ thể chương trình đặt ra là: Tối thiểu 50.000 người/năm được tiếp cận Chương trình, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Thiết lập được Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

Các hoạt động chính của chương trình gồm:

  • Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình 

            Lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý:

            – Nhóm nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp;

            – Nhóm nền tảng dịch vụ kế toán, tài chính;

            – Nhóm nền tảng thanh toán trực tuyến;

            – Nhóm nền tảng nhân sự, tổ chức.

           Lĩnh vực Khách hàng và thị trường:

            – Nhóm nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến;

            – Nhóm nền tảng chăm sóc khách hàng.

          Lĩnh vực Hạ tầng công nghệ và an ninh mạng:

           – Nhóm nền tảng an toàn, an ninh mạng;

          – Nhóm nền tảng hạ tầng công nghệ.

        Lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành:

         – Nhóm nền tảng nhà hàng, cửa hàng;

         – Nhóm nền tảng khách sạn, điểm vui chơi.

  • Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối cho các doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
  • Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, chiến dịch truyền thông về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua qua mạng internet; phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung của chương trình.
  • Đồng thời triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; xây dựng các tài liệu, công cụ dữ liệu hỗ trợ; tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa triển khai các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh, thành phố; là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn để triển khai các nội dung của Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi số.

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt tại đây: Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Chuyển Đổi Số