Từ khi có ý tưởng đến lúc bắt đầu xây dựng hệ thống ERP năm 2012, đến nay Ligosoft đã trả qua 8 năm nghiên cứu và phát triển các ứng dụng quản trị Doanh nghiệp. Trong đó, LigoERP là giải pháp tổng thể hiện đại nhất – quản trị tổng thể nguồn lực dành riêng cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tiên ở Việt Nam.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu và giải thích kỹ  những lợi ích quan trọng mà LigoERP mang lại để doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh.

Các phân hệ cơ bản trong giải pháp quản trị doanh nghiệp LigoERP

Được xây dựng theo định hướng quản trị tổng thể, kết nối đồng bộ giữa tất cả các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp, linh động trong việc thiết kế mọi biểu mẫu, báo cáo, màn hình giao diện, LigoERP đáp ứng bài toán nghiệp vụ cho tất cả các bộ phận và ứng dụng cho mọi lĩnh vực ngành nghề đặc thù. 

Mọi công cụ doanh nghiệp cần có trên cùng 1 hệ thống LigoERP

 

Các phân hệ cơ bản của hệ thống bao gồm:

 • Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp LigoERP mà Ligosoft cung cấp. Phân hệ quản lý khách hàng hỗ trợ lưu trữ mọi thông tin và các giao dịch với khách hàng từ đó giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, theo dõi và quản lý danh sách khách hàng hiệu quả. Cung cấp cho nhà quản lý các công cụ hỗ trợ như thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên.

 • Quản lý bán hàng

Phân hệ quản lý bán hàng trong hệ thống LigoERP trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Bên cạnh đó còn hỗ trợ lập, thực hiện và theo dõi giảm giá, chiết khấu khuyến mãi qua chính sách giá. Tự động tính chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chiết khấu cuối kỳ theo chính sách đã khai báo. Hỗ trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tình hình bán hàng sẽ giúp lãnh đạo nhanh chóng đưa ra các quyết định, các chiến lược về chính sách giá bán, chính sách Truyền thông …

 • Quản lý mua hàng

 Là một công cụ đắc lực cho bộ phận Mua hàng, bộ phận Kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng… Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác.

 • Quản lý kho hàng hóa, vật tư

Phân hệ quản lý kho hàng trong hệ thống quản trị doanh nghiệp LigoERP trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Bên cạnh đó còn tích hợp một ứng dụng thông minh LigoQRCODE giúp tự động tạo phiếu nhập/ xuất kho bằng quét mã QR code mà không cần phải nhập tay số liệu, giúp kiểm soát kho trực tiếp một cách chính xác.

 • Quản lý tài sản cố định

Hỗ trợ các bộ phận hành chính, cơ điện, kỹ thuật và sản xuất quản lý hệ thống văn phòng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (gọi chung là thiết bị, tài sản)…của doanh nghiệp. Quản lý từ thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị của doanh nghiệp.

 • Quản lý nhân sự 

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

 • Phân hệ tài chính và kế toán 

Phân hệ Tài chính-  Kế toán  là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Từ đó lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời–chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính. Lập hệ thống Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế, …

Quản lý tài chính – kế toán (Kế toán:Vốn bằng tiền, mua hàng, bán hàng, thuế, tổng hợp, …)

Hiệu quả khi doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp LigoERP

LigoERP – Công cụ quản trị “giải phóng lãnh đạo”

Khi ứng dụng hệ quản trị doanh nghiệp LigoERP doanh nghiệp có một công cụ đắc lực hỗ trợ công tác quản trị:

 • Hoạt động trên nền tảng Cloud nên không cần cài đặt, không cần sever và nhân lực vận hành
 • Nhiều công cụ, tiện ích hiện đại được tích hợp trong hệ thống: Quản lý công việc, Quản lý tài liệu trên cloud, Số hóa văn bản, chữ ký và quy trình chứng từ, Ứng dụng CHAT bảo mật thay thế Zalo…
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, tối đa hóa năng suất của người lao động nhờ tính liên kết giữa các phòng ban và chuẩn hóa quy trình xử lý công việc theo luồng quy trình của hệ thống. 
 • Tích hợp tất cả trong một trên cùng một hệ thống quản lý, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư nhiều phần mềm.
 • Khả năng xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và cung cấp các công cụ, báo cáo phân tích đa chiều, giúp doanh nghiệp đưa ra các dự báo xu hướng trong tương lai gần và dài hạn.
 • Hệ thống chạy trên nền tảng web app, mobile app nên có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và mọi thiết bị,  làm tăng tính năng động, hiệu quả trong công việc, xử lý công việc. 
 • Đặc biệt mô hình triển khai “thuê bao phần mềm” được tính theo user sử dụng giúp giảm chi phí, phù hợp với khả năng tài chính của các Doanh nghiệp.

Nếu như bạn cần tư vấn về hệ thống quản trị doanh nghiệp LigoERP cho doanh nghiệp của mình hãy để lại thông tin hoặc đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi phía dưới!