Theo tổng cục thống kê, đa số các doanh nghiệp ở nước ta có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, để xây dựng được một phòng kế toán chuyên nghiệp, hiệu quả không phải là vấn đề đơn giản với hầu hết các Doanh nghiệp. Hệ thống kế toán yếu, sai chuẩn và không chuyên nghiệp sẽ không thể cung cấp cho Lãnh đạo Doanh nghiệp được một bức tranh toàn cảnh về hoạt động như: lãi lỗ, dòng tiền, ngồn vốn và tài sản… Từ đó không đưa ra được các dự báo kịp thời, chính xác.

Bên cạnh đó, do không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kế toán nên nhiều lãnh đạo doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận với các số liệu của Kế toán. Qua một khảo sát của VCCI cho thấy, có tới hơn 90% lãnh đạo doanh nghiệp đọc nhưng không hiểu hết bản chất của “Báo cáo tài chính”. Từ đó, không biết được “Lãi lỗ cụ thể” của Doanh nghiệp mình khi được hỏi.

Những năm gần đây, nhiều Tổ chức đã mở các lớp đào tạo về Quản trị tài chính cho riêng Lãnh đạo và kế toán trưởng Doanh nghiệp thu hút nhiều học viên tham gia. Ngoài ra, do tính chất phức tạp của thực tế và sổ sách kế toán nên ngay tại hệ thống kế toán trong nhiều Doanh nghiệp vẫn chưa hạch toán chính xác các nghiệp vụ.

Ví dụ sai sót phổ biến, ở sổ sách và số liệu nội bộ:

Không xác định được vốn chủ sở hữu ban đầu thành lập; không hạch toán tính, khấu hao chính xác tài sản cố định; khai báo nhầm lẫn tài khoản và đối tượng kế toán… Dẫn đến hầu như số liệu nội bộ không tin cậy để dựng Báo cáo tài chính. Nhiều doanh nghiệp mắc sai lầm phổ biến là chỉ coi Báo cáo tài chính là để phục vụ việc thanh kiểm tra thuế. Trong khi Báo cáo tài chính là cơ sở khoa học để quản trị doanh nghiệp.

Để bổ sung lỗ hổng về Kế toán đó, các chuyên viên nghiệp vụ của chúng tôi đã tổng hợp rút gọn, đầy đủ nhất trong “Bộ tài liệu kế toán cơ bản và phân tích hiệu quả hoạt động cũng như dòng tiền cho doanh nghiệp. Trong tài liệu có nhiều chỉ tiêu tài chính, cách thức phân tích số liệu để đánh giá sức khỏe của Doanh nghiệp theo chuẩn kế toán Việt Nam và Quốc tế (COBIT).

Bộ tài liệu bao gồm:

Phần 1: Nguyên lý kế toán

  • Chương 1: Các khái niệm, vấn đề cơ bản
  • Chương 2: Đối tượng kế toán
  • Chương 3: Chứng từ kế toán
  • Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
  • Chương 5: Cách lập báo cáo tài chính
  • Chương 6: Tìm hiểu thêm về bộ máy, quy định của công ty cổ phần

Phần 2: Phân tích tài chính, hiệu quả Doanh nghiệp

  • Phân tích dòng tiền, hiệu quả từ báo cáo tài chính
  • Đánh giá các chỉ số tài chính, sức khỏe Doanh nghiệp

Ngoài ra cập thêm nhiều tài liệu bổ ích mới nhất khác được đăng trên Fanpage của chúng tôi: facebook.com/ligosoft.com.vn

Download Tài liệu Kế toán, phân tích hiệu quả và dòng tiền dành cho lãnh đạo Doanh nghiệp

Trường hợp gặp sự cố hãy inbox qua Messenger. Chúng tôi sẽ gửi tài liệu ngay cho bạn.

Xin cảm ơn!