Category Archives: Tin tức tổng hợp

Home Archive by category "Tin tức tổng hợp" (Page 5)
Có thể khẳng định rằng không một phần mềm nào có thể áp dụng 100% cho doanh nghiệp ngay lần đầu triển khai. Do vậy, yêu cầu phát triển các đặc thù riêng (customize) thường được đặt ra. Nhưng không phải yêu cầu customize nào cũng mang ...
Giải pháp ERP hiện nay đã không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, để áp dụng thành công và đạt được hiệu quả trong quá trình sử dụng không chỉ đòi hỏi về nền tảng kỹ thuật vững chắc mà còn liên quan đến kế hoạch v...