Category Archives: Tin tức tổng hợp

Home Archive by category "Tin tức tổng hợp" (Page 4)
Việc triển khai hệ thống ERP mang lại những rủi ro lớn như vượt quá ngân sách, thời gian và thất bại khi thực hiện. Thông thường, những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng việc lập kế hoạch phù hợp trước khi bắt đầu dự ...