Category Archives: Tin tức tổng hợp

Home Archive by category "Tin tức tổng hợp" (Page 8)
IoT trong hệ thống ERP
Sự gia tăng về số lượng các thiết bị IoT hiện nay sẽ là động lực quan trọng cho các DN chuyển đổi sang dữ liệu số cũng như nâng cao hiệu quả khi triển khai hệ thống ERP nhằm việc tiếp cận với thông tin chuyên sâu theo thời gian thự...
Không thể phủ nhận những lợi ích lớn từ việc triển khai hệ thống ERP đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất cứ công cụ mạnh mẽ nào cũng là con dao hai lưỡi. Nếu triển khai sai cách, hậu quả sẽ là vô cùng to lớn. Sau đây là ba dự án...